Wymagane dokumenty

Spośród wielu punków udzielających kredytów i pożyczek można wybierać pod różnymi względami. Czasem warto przyjrzeć się liście wymaganych dokumentów, żeby przekonać się, czy spełnione zostaną wszystkie wymogi formalne. Lista dokumentów może być dłuższa lub krótsza, ale nigdy nie liczy mniej niż dwie pozycje: dowód tożsamości i informacja z BIK. Zazwyczaj na liście dokumentów jakie musi przedstawić kredytobiorca znajdują się:

  • Dowód osobisty. Dokument niezbędny zawsze a jako jedyny wymieniany przy tak zwanych „szybkich kredytach”. Generalnie zamiennie honorowany jest paszport.
  • Zaświadczenie o zarobkach. Granice dochodu od którego udzielane są kredyty bywają różne w różnych bankach, najczęściej oscylują między pół a tysiącem złotych miesięcznie netto. W różnych przypadkach kwoty te mogą się oczywiście zmienić, na przykład jeśli kwota kredytu ma być wysoka albo zaciągnięte są juz inne kredyty.
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu. Bardzo często wymagany jest minimum trzymiesięczny staż pracy na danym stanowisku.

Zwracać też należy uwagę na to, czy wybrany przez nas kredytobiorca nie ustalił innych kryteriów, na przykład wieku lub ograniczeń w źródłach dochodu (np. honorowane mogą być tylko umowy o pracę i kontrakty a umowy zlecenie i o dzieło już nie.

Wierzysz w XXI wieku pomocne pożyczki? UWIERZ! Bo  pieniądze od zaraz na niski procent na Ciebie czekają!

Również poręczenie może, ale nie musi być wymagane. Każdy bank zapyta pożyczkobiorcę w Biurze Informacji Kredytowej. Zazwyczaj odbywa się to telefonicznie lub przez internet. Uzyskane dane mówią o już zaciągniętych przez kredytobiorcę zobowiązaniach i ewentualnych problemach z ich spłatą. Każda instytucja ma swoje zasady, w których określone są dokumenty jakie ubiegający sie o kredyt musi przedłożyć, dlatego warto wcześniej zapoznać się z taką lista, żeby oszczędzić sobie niepotrzebnego poszukiwania kolejnych zaświadczeń.